Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Návod k obsluze jízdenkového automatu AVJ 24G

Jízdenkový automat Mikroelektronika AVJ24G

Tento automat je vybaven vracečem mincí!

Pro komunikaci automatu s cestujícím je na čelní stěně v horní části umístěn transflektivní alfanumerický LCD displej s podsvícením LED a ve střední části je umístěna klávesnice pro zadávání vstupních údajů.

Poruchu prodejního automatu můžete nahlásit prostřednictvím internetového formuláře, na telefonní číslo: 597 608 508 nebo kterémukoliv řidiči MHD.

Při nákupu jízdenky postupujte podle pokynů uváděných na displeji nebo v návodu na obsluhu.

 • Zkontrolujte, je-li automat v provozu. Provoz automatu je signalizován svítícím displejem a textem:
  Zvolte si, prosím,
  druh jízdného

  Tento text se střídá s textem, kde je zobrazen den, datum a čas např.:
  Dnes je pátek
  15.03.13 11.35
 • Vyberte si druh jízdenky z nabídky. Zvolte si druh jízdenky stisknutím příslušného tlačítka na klávesnici.
  Příklad volby – 60minutová přestupní nezlevněná.
  Na displeji se zobrazí text:
  Objednávka 1 ks
  Celkem Kč 30,-
 • Stejným tlačítkem volíte počet jízdenek, stiskněte tlačítko tolikrát, kolik kusů požadujete.
  Můžete pokračovat ve výběru dalších jízdenek stiskem odpovídajícího tlačítka. V průběhu zadávání požadovaných jízdenek je možné stiskem korekčního tlačítka “STORNO” zrušit objednávku předchozích zadaných jízdenek.
  Poté se na displeji zobrazí text:
  Mince vhazujte
  jednotlivě

  Následně se na displeji zobrazí text:
  1, 2, 5, 10, 20 Kč
  celkem Kč 30,-

  a zároveň se otevře vstup pro vhoz mincí, poté vhazujte mince v požadovaných hodnotách až do výše celkové ceny, pokud možno od nejnižší po nejvyšší hodnotu. Při vhazování mincí je po každé minci uzavíráno a opět otevíráno blokování vhozu mincí.
 • Na displeji se zobrazuje peněžní částka zbývající do vytištění jízdenky:
  1, 2, 5, 10, 20 Kč
  zbývá Kč 2,-

  a následně po vhození poslední požadované mince se tiskne jízdenka.
  Na displeji se zobrazí text:
  Vyřizuji Vaši
  žádost, moment!
 • Automat vrátí přeplatek ceny.

Pokud jste navolili nesprávnou jízdenku nebo její počet, můžete za předpokladu, že do automatu byly vhozeny mince v hodnotě nižší, než je cena zvolené jízdenky provést korekčním tlačítkem storno objednávky a automat vhozený obnos vrátí.

V případě nevydání jízdenky stiskněte korekčním tlačítkem storno. Automat vrátí vhozenou finanční hotovost. Pokud je korekční tlačítko nefunkční, vyčkejte 20 sekund, automat vydá finanční hotovost sám.

Jste zde: Jízdné Prodejny jízdenek Dopravní podnik Ostrava Jízdné Prodej jízdenek Návod k obsluze jízdenkového automatu AVJ 24G