Od 4. dubna 2022 dochází ke změnám jízdních řádů na linkách Dopravního podniku Ostrava, které souvisí především se začátkem dlouhodobých výluk z důvodu rekonstrukcí mostů a veřejných komunikací.

Obnovuje se provoz linky č. 96 a ruší se omezení na autobusových linkách č. 45, 48 a 49 zavedená z důvodu vysokého počtu absencí řidičů Dopravního podniku Ostrava v souvislosti se špatnou epidemiologickou situací.

Až do odvolání je zastaven provoz na autobusových linkách 20, 91 a 99.

Na trolejbusové lince č. 113 je zaveden nový spoj s odjezdem ve 22:11 h ze zastávky Koblov. Spoj nejede přes Hlavní nádraží a je ukončen na zastávce Most M. Sýkory. Přípoj mezi linkami č. 8 a 11 ve 3:30 h na zastávce Karolina bude nyní na zastávce Krajský úřad ve 3:28 h.

Dlouhodobé výluky MHD od 4. dubna 2022

 • Výluka na linkách č. 12, 17 a 18 (+ 3, 11, 26, 59A)
  Od 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h) si rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Ruskou) vyžádá změnu organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Linky č. 12, 17 a 18 budou odkloněny přes zastávku SPORT ARÉNA. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59A a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18.
    Podrobněji... 
   
 • Výluka na linkách č. 28 a 71
  Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h) budou, z důvodu rekonstrukce ul. Hlavní a Frýdecké v Šenově, linky č. 28 a 71 odkloněny přes zastávku U Statku. Část trasy linky č. 28 (směr Šenov,náměstí) bude obsluhována linkou X28 s přestupem cestujících na zastávce Bartovice,Ještěrka (v obratišti).
    Podrobněji... 
   
 • Výluka na linkách č. 47 a 51
  Od pondělí 4. dubna 2022 do úterý 31. května 2022 (pouze v pracovní dny a státní svátek 15. dubna 2022, a to vždy v době cca od 07:30 h do 17:00 h), z důvodu pokračujících prací na ul. 26. dubna v Plesné, bude změněna organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 51. Trasy linek budou, v uvedené dny a čas (dle poznámek v jízdním řádu), zkráceny po zastávku Plesenka. Úsek mezi zastávkami Plesenka a Nová Plesná nebude obsluhován MHD! Kyvadlová doprava linkou X51 bude zavedena pouze v úseku Nová Plesná – Plesná. Na linkách č. 47, 51 a X51 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
    Podrobněji... 
   
 • Výluka na linkách č. 103, 105 a 113
  Od pondělí 4. dubna 2022 (05:00 h) do čtvrtku 30. června 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské (od křižovatky s ul. Orlovskou dále směrem k D1), budou trolejbusové linky č. 103, 105 a 113 provozovány autobusy. Jejich trasy budou vedeny obousměrně po jedné straně vozovky.
    Podrobněji... 
   
 • Výluka na lince č. 99
  Provoz na lince č. 99 je dočasně zastaven
  Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 27. července 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce plynovodu a následně také komunikace ul. Na Barandovci, pojede linka č. 99 (směr Hladnov) odklonm přes zastávku Jaklovecká.
    Podrobněji...