S platností od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na plánované a probíhající výluky budou upraveny trasy a jízdní řády výlukami dotčených linek, případně zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Přehled změn

 • Linky č. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 26, 43, 46 a 59
  Upraveny trasy z důvodu výluky na ul. Opavské a pokračující výluky na ul. Plzeňské.
  Ve vyloučených úsecích zavedena NAD.
 • Linka č. 5
  Provoz zastaven z důvodu výluky na ul. Opavské.
  Linka nahrazena autobusy NAD.
 • Linky č. 6, 20, 92, 99 a 109
  Provoz zastaven po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
 • Linky č. 22, 38, 71, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113
  Upraveny trasy z důvodu výluk na ul. Bohumínské.
 • Linky č. 28, 50, 55 a 71
  Upraveny trasy z důvodu pokračujících výluk v Šenově a Nové Bělé.
 • Linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
  Upraveny trasy z důvodu výluky na ul. Valchařské.
 • Linka č. 46
  Upravena trasa z důvodu výluk na ul. Družební, Opavské a Heleny Salichové.
 • Linky č. 38, 51 a 101
  Zkráceny trasy po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
 • Zastávky "na znamení"
  od 1. 7. 2022 se významně zvyšuje počet zastávek "Na znamení"
   seznam všech zastávek na znamení 

Letní jízdní řády

Plánované a probíhající výluky

 • Výluka na linkách č. 50 a 55
  Od soboty 6. listopadu 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce kanalizace a úplné uzávěry ul. Mitrovické v Nové Bělé (v úseku od ul. Krmelínské po ul. Hrabovskou), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55. Do Mitrovic a zpět bude zavedena kyvadlová doprava linkou X55 s přestupem cestujících na zastávce Žižkovská (na ul. Na Rovince).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 28 a 71
  Od pondělí 4. dubna 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Hlavní a Frýdecké v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 28 a 71. Linky č. 28 a 71 budou odkloněny přes zastávku U Statku. Část trasy linky č. 28 (směr Šenov,náměstí) bude obsluhována linkou X28 s přestupem cestujících na zastávce Bartovice,Ještěrka (v obratišti).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 103, 105 a 113
  Od pondělí 4. dubna 2022 (05:00 h) do neděle 31. července 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské v úseku od křižovatky s ul. Orlovskou dále směrem k D1 , dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 103, 105 a 113. Linky budou provozovány autobusy a budou vedeny obousměrně po jedné straně vozovky.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 43 a 46 (+48, 49)
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu modernizace tramvajové trati na ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 43 a 46, které pojedou odklonem nebo budou mít jinak upraveny své trasy. Tramvajové linky č. 3 a 17 budou navíc ovlivněny probíhající výlukou na ul. Plzeňské. V úseku zastávek Třebovická – Poruba,Vřesinská a zpět bude zavedena náhradní doprava (NAD), za linku č. 5, dále do Zátiší a zpět, bude zavedena NAD5. Na přestupní zastávce Třebovická budou zastavovat kromě spojů NAD i spoje autobusových linek č. 43, 48 a 49.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 12, 17 a 18 (+3, 11, 26, 59)
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajových mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Ruskou), dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11, 12, 17 a 18. Linky č. 12, 17 a 18 budou odkloněny přes zastávku SPORT ARÉNA. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59 a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18. Tramvajové linky č. 3 a 17 budou navíc ovlivněny výlukou na ul. Opavské.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 22, 38, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do neděle 17. července 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské v úseku od zastávky Nám.J.Gagarina po ul. Těšínskou, včetně křižovatky s ul. 28. října, dojde ke změně organizace dopravy linek č. 22, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113, které budou odkloněny přes zastávku Most Pionýrů. Linky č. 38 a 101 budou mít zkrácenu trasu.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu prací na ul. Valchařské, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68, které budou ukončeny na zastávce Sad B.Němcové a nebudou obsluhovat zastávku Křižíkova (výstupní / nástupní).
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na lince č. 46
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do středy 31. srpna 2022 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce rekonstrukce ul. Družební v Krásném Poli, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 46, která bude mít upravenu trasu a nebude v obou směrech dočasně obsluhovat zastávky Zauliční a Družební.
   INFO - podrobněji 
 • Výluka na linkách č. 46, 59 a 76
  Od pátku 1. července 2022 (00:00 h) do odvolání, z důvodu uzávěry ul. Heleny Salichové v Polance, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46 a 59, které budou mít upravenu trasu ve směru z Polanky na Hraničky. U linky č. 76 bude upravena trasa pouze spojů zajíždějících z Janové na Hraničky.
   INFO - podrobněji 

Linky DPO se zkrácenou trasou

 • Linka č. 38
  bude provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Nová huť Zářičí a zpět.
  Zastávky v úseku Náměstí Republiky – Ústřední hřbitov
  nebudou linkou č. 38 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 51
  bude provozována pouze v úseku zastávek Dílny DP Ostrava – Plesná a zpět.
  Zastávky v úseku Svinov,nádraží – Bedřicha Nikodéma
  nebudou linkou č. 51 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 101
  bude provozována pouze v úseku zastávek Hranečník – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky v úseku Radvanice,Ludvíkova – U Švasty
  nebudou linkou č. 101 dočasně obsluhovány.

Ke stažení

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.